Get Adobe Flash player
There are no translations available.

Трета национална конференция „Възстановително правосъдие „тук и сега“.

Възможности за възстановителни практики при действащата правна уредба и срещата с предизвикателствата на COVID-19.

Под този надслов от 2 до 5 юни 2020 г. се проведе Третата национална конференция за възстановително правосъдие. В нейния инициативен  комитет се включиха съдиите Калин Калпакчиев – председател на Съюза на съдиите в България и съдия в Софийския апелативен съд,  Мирослава Тодорова – съдия в наказателно отделение на Софийски градски съд, Галя Вълкова – съдия в гражданско отделение на Софийския районен съд, както и координаторът – Елена Евстатиева, която бе „моторът“ на цялото мероприятие/www.restorativejusticebg.com/.

На конференцията /която се проведе онлайн/ бяха изслушани 24 доклада, от които три въвеждащи с четирима англоезични докладчици . Работата протече в четири тематични панела:

Панел I: „Възстановително правосъдие тук и сега“

Панелът включи въвеждащи доклади, които разглеждат:

– обществения контекст, потенциала и дефицитите на различните форми на социален контрол, възможностите и необходимостта от включване на възстановителен подход в превенцията на престъпността и асоциалното поведение; новите предизвикателства, които се пораждат от изолацията и дистанцирането;

– законодателния дискурс, в който се разполагат възстановителните практики в България днес, санкционната политика на държавата и значението на криминологията;

Бяха обсъждани обществените процеси и актуални размествания, обществените потребности за постигане на справедливост, разбиранията за средствата, чрез които това е възможно; влиянието на усещането за дефицит на справедливост върху обществения договор и натиска върху него в обстановка на тотална заплаха, несигурност и изолацията.

Беше дискутирано дали извънредното законодателство и спешните изменения на съществуващото законодателство са проява на този натиск, както и каква обществена реакция е вероятно ще наблюдаваме в следващите месеци. Ще има ли нова динамика във видовете престъпленията и ще възникне ли потребност от нови мерки за възстановяване на справедливостта.

Бяха обсъдени възможностите на възстановителното правосъдие, традиционно ориентирано към потребностите, ангажираността на страните и срещата между тях и бяха потърсени възможности за неговото прилагане „тук и сега“.

Панел II: Възстановително правосъдие тук и сега в съдебния процес“

Панелът включи доклади, които представят преглед на правните възможности за възстановителен подход и практики в традиционното правосъдие (в наказателния и в гражданския процес), като бяха представени и актуални добри практики.   

Панел III:„Възстановител подход тук и сега в образованието“

В повечето страни с история в полето на възстановителното правосъдие процесите на промяна започват от практиката. Професионалисти и обществени групи, търсещи адекватен отговор на новите условия, „интуитивно“ се обръщат към традиционните модели, процедури и практики, които поддържат човешките отношения мирни, за да поправят нарушените отношения и възстановят нормалното функциониране на общностите след конфликт или травма. Образованието е едно от полетата с най-бързо развитие във възстановителните практики. Поредица от изследвания отдавна доказа, че така ценените академични резултати са немислими без позитивна, добронамерена среда и мирни отношения. Например, когато имаме данни за високи академични резултати и среда на агресия и насилие, обикновено това е свързано с израстване на болни и отчуждени млади хора. Университетите, училищата, детските градини могат да бъдат общностите, които най-бързо въвеждат възстановителни практики. Какви възможности дава настоящото ни законодателство в областта на законодателството, има ли ограничения, има ли възможности, възможно ли е да се окаже, че имаме ресурс, има възстановителна практика, която обаче сама не се поставя в полето на ВП; има ли специфични феномени на развитието, обусловени от националния ни дискурс.

Панел IV. „Възстановително правосъдие тук и сега в социалната грижа и мерки свързани с благополучието на индивиди, групи и общности“

В този панел бяха разгледани и изследвани напредъкът на възстановителните практики, прилагани като социални услуги за различни групи и общности. Тук бяха включени затворите и резидентните услуги като терапевтични общности за лечение на наркозависими, мерките по закрила, бяха представени съдебни практики. Практикуващи специалисти  представиха своята работа в доклади или работилницата (т.н. кръгове за разговори по различни теми).

Панел „Работа в малки групи – кръг за разговор“

Той включи следните „кръгове за разговори“:

● ВП в съдебния процес

● ВП в образованието

● ВП в мерките по социална грижа и благополучие

● Възстановителни практики в ситуация на криза и физическо дистанциране

● ВП в бизнеса

Фасилитаторите на всеки от посочените „кръгове за разговори“ представиха  идеите и предложенията от дискусиите  в края на конференцията, чиято работа бе обобщена от членовете на инициативния комитет.

Докладите, изнесени на конференцията, ще бъдат публикувани в електронния бюлетин„Възстановително правосъдие в България“ -https://restorativejusticebg.com/%d0%b1%d1%8e%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb/

 


 

More Articles...