Get Adobe Flash player
There are no translations available.

К А Т А Л О Г

НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА В ОБЛАСТТА НА КРИМИНОЛОГИЯТА, СОЦИОЛОГИЯ НА ПРАВОТО,

НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО И ПРОЦЕС,

ИЗВЪРШЕНИ ОТ ИНСТИТУТА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО

ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

София 1000,  ул. „Сердика” № 4, ет. 3

тел. 02 987 49 02

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

.PDF