Get Adobe Flash player
There are no translations available.

ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА
Отдел „Информация, анализ и методическо ръководство”
Сектор „Криминологически изследвания”

 

 

 

 

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО КРИМИНОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
на тема:
„Престъпления, извършени от омраза (расова, национална, етническа и религиозна)”

Изготвил:
Сектор „Криминологически изследвания”
Отдел „Информация, анализ и методическо ръководство”
Върховна касационна прокуратура на Република България

София, юли 2013г. - PDF