Get Adobe Flash player
Article Index
IN MEMORIAM
Page 2
All Pages
There are no translations available.

IN MEMORIAM

На 14 септември 2016 г. ни напусна  колегата, преподавателят, приятелят, професор ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ТРАЙКОВ

Той е роден на 29 ноември 1940 г. в гр. Пловдив. След завършване на юридическото си образование започва своята  професионална кариера през 1965 г. като районен прокурор в Карлово, Пловдив и зам.-окръжен прокурор в Смолян.

От 1972 до 1988 г. е сътрудник и зам.-председател на Научно-методическия съвет по затворно дело. През 1989 г. е назначен за зам.-директор на Научноизследовтелския институт по криминалистика и криминология при МВР. От 1990 до 1999 г. е началник на Главното управление на местата за лишаване от свобода.

През 1986 г. защитава докторска дисертация по наказателно-изпълнително право. През 1989 г. е избран за старши научен сътрудник ІІ степен по криминология. От 1980 г. води лекционни курсове по Пенитенциарно (наказателно-изпълнително) право, Девиантно поведение и ресоциализиращи мерки и Наказателно право в Академията на МВР, Нов български университет, ПУ „Паисий Хилендарски и др. От 2000 г. е професор във ВСУ „Черноризец Храбър“, където последователно е бил зам.-декан и  декан на Юридическия факултет. Автор е на над 80 публикации в областта на пенологията и пенитенциарното право.

Неговият учебник по наказателно-изпълнително право е най-значимият монографичен труд в тази област. Неслучайно авторитетът му на безспорен експерт му завоюва неизменното място на член на комисията по помилването към президентската институция от създаването й и до днес.

Поклон пред паметта му!

 

Поклонението ще се състои на 18 септември, неделя на Централните Софийски гробища.