Get Adobe Flash player
There are no translations available.

КАТАЛОГ

НА ЕМПИРИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА ОСЪДЕНИТЕ ЛИЦА И ДЕЙНОСТТА НА ПЕНИТЕНЦИАРНАТА СИСТЕМА

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерството на правосъдието

1309 София бул. „Ген. Н. Столетов”, № 21 тел./факс 02 931 15 74

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

.PDF