Get Adobe Flash player
There are no translations available.

К А Т А Л О Г

НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА С КРИМИНОЛОГИЧЕН И СРОДЕН ХАРАКТЕР, ИЗВЪРШЕНИ ПО ЛИНИЯ НА ДИРЕКЦИЯ НА НАРОДНАТА МИЛИЦИЯ/ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИЦИЯ И АСОЦИАЦИЯТА НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ НАЧАЛНИЦИ

Настоящият каталог е съставен по линия на Българската асоциация по криминология (БАК). Той е част от цялостен масив на научните изследвания с криминологичен и сроден характер в България от края на ХІХ-ти век до момента (януари 2018 г.).

Съставител на каталога е проф. д.ю.н. Юлия Бояджиева (председател на БАК през периода 1991–2013 г.). Анотациите на изследванията са направени от Тодор Предов, доктор по криминология и доц. д-р Васил Янарлиев.

.PDF